MiStar魅妍社VOL228高跟鞋黑丝丰臀女神35P小奶昔Kyra魅妍社

MiStar魅妍社VOL228高跟鞋黑丝丰臀女神35P小奶昔Kyra魅妍社

外有寒邪能折阳热者,乃是时行寒疾,仲景所谓春分以后,秋分节前,天有暴寒,为时行寒疾是也。 茵陈大黄汤内无枳实,如调胃承气。

所发之时既异,治之则不可混也。夫石膏汤尚如此,则黄连、大黄更不宜矣。

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。若蓄结既行,再以犀角地黄汤、当归红花汤调血养血,亦为至当。

盖太阳病脉似少阴,少阴病证似太阳,所以谓之反,而治之当异也。中焦有痰火,寒凉抑遏,每多呃逆。

上章明心下痞见恶寒,乃是表邪。清内伏之热外发,则手足温暖。

 前方泻心下之热,此方兼肺胃治之。若食滞中焦,栀子豆豉汤加陈枳实,兼有痰凝,小陷胸汤合栀子豆太阳病,脉浮动数,浮则为风,数则为热,动则为痛,数则为虚,头痛发热,微盗汗出,而反恶寒者,表未解也。

Leave a Reply