VOL144泳池边的低胸装长腿美乳女神42P周于希嗲囡囡

VOL144泳池边的低胸装长腿美乳女神42P周于希嗲囡囡

 或因肝经风邪传于脾肾者亦令切牙,先用柴胡清肝散,次用五味异功散,六味地黄丸。余见患前症,不服此药而危者多矣,一小儿饮食后即泻,先用六君、升麻、神曲、山楂而止,又用五味异功散加升麻而痊。

 地黄散治身热口干,咳嗽心烦。 一小儿嗜膏粱甘味,发热作渴,小便白浊,用四味肥儿丸,佐以泻黄散稍愈。

一小儿伤食发热唇动,或用养胃汤、枳实、黄连、山楂之类,更加腹胀,午后发热,按其腹不痛。 人身气血腑脏,俱由胃气而生。

 窃谓∶下窜等症,足不喜覆者,盖腰以下皆肾所主,乃心气下行于肾部也,法用地黄丸壮肾水以制心火。余谓∶肝经血气虚甚也。

凡泻乳腹痛,按之而哭者,食积痛也,用白饼子下之;按之不哭者,脾胃气虚也,用五味异功散补之;手足指冷者,脾气虚寒也,用异功散加木香;伤风吐泻者,风木克土脾也,亦用前药。元气下陷,及肝木乘脾,并加升麻、柴胡为善。

 生地黄汤治妊娠食酒面,五辛积热,小儿生下,遍体面目皆黄也。色青白主咳嗽恶心,先用惺惺散,解表邪健脾土,更以六君子汤调补中气。

Leave a Reply